सुनकाण्डमा परेका एसएसपीसहित २८ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान,२ जना धरौटी तिरेर रिहा

0
339
सुनकाण्ड_namunanews.com
;'g t:s/Lsf d'Vo cleo'Qm ;fj{hlgs ;f9] ## lsnf] ;'g t:s/Lsf d'Vo cleo'Qm uf]/] elgg] r"8fdl0f pk|]tLnfO{ kqmfp u/L ;fj{hlgs ug{ u[x dGqfnodf cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf n}hfFb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं,जेठ ८ – जिल्ला अदालत मोरङले सुन तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका २८ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । मंगलबार थुनछेक बहस सकिएपछि मोरङ जिल्ला अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । पुर्पक्षका लागि जेल चलान हुनेमा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी गोविन्द निरौला, निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, भुजुङ गुरुङ, डीएसपीद्वय सञ्जय राउत र प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल लगायत छन्।
यसै क्रममा बहस सकिएपछि अमरबहादुर थापालाई साधारण र विष्णबहादुर खड्कालाई १५ हजार धरौटीमा छाडेको हो । थापा फरार रहेका एसएसपी श्याम खत्रीका चालक हुन् । अर्का चालक खड्का १५ हजार धरौटी तिरेर रिहा भएका छन् ।